Thế nào là tăng huyết áp thứ phát ? Nguyên nhân và cách điều trị!

Tăng huyết áp thứ phát có thể được gây ra bởi điều kiện có ảnh hưởng đến thận, động mạch, trái tim hoặc hệ thống nội tiết. Tăng huyết áp thứ phát cũng có thể xảy ra trong thai kỳ.

×
Đăng ký thành công